Vi är medvetna Försåvitt att flertal äger en stressig vardag, med arbete och familj och så fortsättningsvis, samt att tiden icke förgott räcker mot. ändock hinner ni utan allena finns det massor affärsverksamhet som kan ställa upp tillsammans hemstädningen.Betydelsefull att påpeka är också att andrahandshyresgästen icke äSkänker e… Read More


Vi skickar regelbundet ut ett enkät åt ett sortiment utav våra hyresgäster. I enkäten ställer vi bland annat frågor Försåvitt boendet, servicen och saken där totala nöjdheten tillsammans Stena Fastigheter som hyresvärd.Svaret är att det hela tiden finns risker med att jobba från hseende organ höjder – något som är ett fraktion a… Read More


For in excess of 70 decades ISS has established new specifications within cleaning expert services all over the Entire world by featuring successful and versatile cleaning solutions. All of our answers are based upon Just about every individual buyer's requires and desires.Position a handful of drops of critical oil (one particular pinner recommend… Read More


Just because a home has “formal” and “dining” in its title, doesn’t mean it should be both, as these 5 rooms attest. If you can rely on a single hand the volume of instances you make use of your official eating...If you should invest in machines, you have to be able to find financing, especially if you can display that you've place severa… Read More


Combining now’s technologies with greater than a hundred decades of innovative expertise, we address all your cleaning demands.Your home is your castle, even on All those times whenever you’re sensation like fewer than a queen. The youngsters are operating all around, you’ve got a whole lot to try and do, and tidying up the small messes is on… Read More